Toogle Menu

La fundació

La fundació

La fundació

Per què el nom de FNTP?

L’organització d’Olimpíades i Paralimpiades és un fet establert…per què no a l’art?

 

Era l’any 2012 quan tres persones amb vocació docent i pedagògica que treballen en el món de l’art i la creació, pensaren en apostar per un buit curricular dins els centres d’educació especial: l’ensenyament dels valors de l’art a persones amb capacitats diferents.

 

El títol del projecte “Nosaltres també pintam” significava dues coses: per una banda, el paper de l’alumne i la persona d’aquests centres especials per arribar a ser un artista; per l’altra, incidir en la igualtat entre persones on totes som iguals però funcionem de manera diferent, per tant, elles tenen molt a dir dins la nostra societat; ells i elles diuen “Nosaltres també pintam”.

 

La Fundació Nosaltres també Pintam (FNTP), segons el Reial Decret 1611/2007, de 7 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del Registre de fundacions de competència estatal, va ser constituïda el 27 de novembre de 2015 (BOE, número 300, 16 de desembre de 2015).

 

 

 

Objectius

L’objecte i el fi principal de la Fundació Nosaltres també Pintam és contribuir, enfortir i fomentar la sensibilitat social cap a les persones més vulnerables a través de l’art, la creativitat, la cultura i, en general, les belles arts.

 

La fundació, sense cap ànim de lucre, té com a fi últim estimular la creació intel·lectual i artística promovent i realitzant accions encaminades a superar desigualtats, situacions de pobresa, dèficit dels drets bàsics del ciutadà i a incrementar les capacitats que possibiliten una real integració laboral, social i cultural de les persones amb discapacitat.

 

 

Valors de l’art

Els valors de l’art i el seu procés creatiu a l’alumnat es fa mitjançant propostes creatives, formadores i integradores a través de la sensibilitat del professor de Belles Arts i director artístic de la Fundació Josep Maria Alaminos García i sota la coordinació del professor d’Història de l’Art Bartomeu Martínez Oliver. L’art millora la vida de les persones i els centres d’educació especial poden ser un epicentre on es creï i produeixi art, des del respecte a la diversitat.

 

  • Formar i educar alumnes amb dificultats psíquiques dins el món de l’art.
  • Impulsar una activitat cultural i educativa que ajudi i complementi el currículum educatiu dels centres d’educació especial des de la vessant artística i creativa.
  • Fomentar un projecte didàctic i pedagògic inèdit que s’inscriu dins el currículum del centre i està orientat a persones amb discapacitat.
  • L’art es converteix en un estímul, al fomentar la creativitat, la imaginació i autoestima de les persones amb carències, sensorials, físiques i psíquiques.