Toogle Menu

Què feim

Què feim?

Què feim?

La nostra pedagogia

Estimant vocacionalment allò que feim és el preàmbul amb què organitzem les diferents fases necessàries per a la producció d’obres d’art, dotant l’alumnat de les eines necessàries per a desenvolupar tota la seva capacitat creadora. Es tracta d’estimular als alumnes per fomentar les seves possibilitats comunicatives a través de les arts plàstiques.

 

Feim servir la maièutica (art de la llevadora o partera; tècnica per ajudar a donar a llum a nens) del filòsof de la Grècia Clàssica, Sócrates (segle IV a. C.).

En el nostre cas, Josep Maria Alaminos exerceix una maièutica mental i artística, ja que dóna les eines necessàries als seus interlocutors, per ajudar-los a parir obres d’art creant una iconografia pròpia i personal, sense filtres, totalment verge, sense clixés ni estereotips. A través del procés artístic realitzat “donen a llum” obres d’art.

 

 

Sensibilització i educació per a l’art

 • Les diferents fases del nostre mètode de “donar llum a obres d’art” es resumeixen en cinc blocs:
  Conèixer les habilitats i capacitats expressives de cada alumne individualment, mitjançant la realització de composicions originals amb diferents tècniques plàstiques. Es tracta de conèixer les seves possibilitats expressives i adequar els mitjans necessaris per al desenvolupament de la capacitat creadora de cada alumne, fent les adaptacions necessàries.
 • Explorar les possibilitats plàstiques dels elements bàsics d’expressió (punt, línia, pla, formes, textura, color i composició), tot des d’una vessant eminentment pràctica, mitjançant l’experimentació amb aquests elements en l’elaboració de creacions originals, individuals i col·lectives, per part dels alumnes. Posada en comú de les experiències realitzades.
 • Conèixer les característiques bàsiques de les diferents tècniques i procediments artístiques (grafit, llapis, retoladors, ceres, gouache, aquarel·la, acrílic, collage, oli, gravat, monotip, tampografia, assemblatge, ceràmica…) i els diferents suports (paper, cartó, tauler, tela, plàstic…), mitjançant l’experimentació amb els diferents materials i suports en la realització de composicions pròpies i utilitzant els elements d’expressió treballats.
 • Desenvolupar la capacitat creativa utilitzant els processos de creació de diferents obres d’art, de principi a final (plantejament, esbossos, preparació dels materials, utilització de la tècnica adequada, valor expressiu, posada en comú de l’experiència), mitjançant la creació d’obres plàstiques que incloguin aquestes fases creatives en les quals l’alumne en serà el protagonista.
 • Valorar les produccions artístiques pròpies, i les dels companys, així com aproximar-se al món de l’art de les nostres Illes i del món: visites a diferents centres artístics (per exemple, la Fundació Pilar i Joan Miró) i la realització d’una exposició el Dia Internacional del Discapacitat (3 de desembre).

 

L’art i la persona

La FNTP ha nascut a la Mediterrània i, amb aquesta essència, la civilització grega va definir l’art com una teràpia per a l’ésser humà ja que ajuda a:

 

 • Fomentar la seva qualitat de vida.
 • Augmentar la seva felicitat emocional.
 • Adquirir la capacitació en tècniques d’aprenentatge i desenvolupament d’hàbits d’expressió artística que afavoreixin i fomentin el seu desenvolupament personal i integració social.
 • Aconseguir mitjançant la teràpia de grup, un espai o aula Miquel Barceló globalment participativa creant motivacions i interès a les diferents activitats i participació amb l‘entorn.
 • Promocionar la comunicació, participació, cooperació i les relacions interpersonals que millorin el seu benestar.
 • Orientar als usuaris cap als recursos comunitaris adients pel seu desenvolupament personal (educació, cultura, art…).
 • Complir les normes de convivència i respectar les seves diferències.
 • Adquirir habilitats en la utilització d’eines de treball, materials artístics, llenguatges en el món de les belles arts així com millorar la seva expressió social.
 • Potenciar el desenvolupament de la creativitat, la imaginació i l’originalitat de l’alumne.

L’art millora la vida de les persones, sense objectius econòmics ni beneficis materials. A la FNTP només ens importa l’ànima de la gent, la seva vertebració i el seu estat interior.

 

El nostre mirall

El nostre mirall

1.Creative Grothw Art Center de Califòrnia

El Centre d’Art de Creixement Creatiu de Califòrnia que va nèixer a la dècada dels anys 70 per ajudar a artistes amb discapacitats de desenvolupament, mentals i físiques, proporcionant un entorn d'estudi professional per al desenvolupament artístic, sales d'exposicions i un ambient social entre iguals. http://www.creativegrowth.org)

2.Fundació Prinzhorn de Heildelberg (Alemanya)

Situada en una clínica psiquiàtrica universitària, la Col·lecció Prinzhorn es dedica a col·leccionar obres d'art que actuaren com a finestres a la psique dels seus creadors pertorbats. La col·lecció porta el nom de l'historiador de l'art Hans Prinzhorn que va ser educat en la ciència mèdica durant la Primera Guerra Mundial i va tractar de fusionar les seves dues disciplines després de la guerra. Després d'unir-se a la Universitat de Heidelberg Clínica Psiquiàtrica el 1919, Prinzhorn va tenir la tasca d'ampliar el programa d'arts que s'havia establert entre els pacients. Sota la direcció de Prinzhorn, la col·lecció d'obres d'art dels malalts de tot, des de la esquizofrènia a la depressió, va créixer a més de 5.000 peces de més de 450 pacients. Prinzhorn va publicar un llibre el 1922, que analitza les obres i la seva relació amb la psicosi dels creadors. (http://prinzhorn.ukl-hd.de/index.php?id=84)
Les activitats

Les activitats

De l’èxit creatiu a l’èxit social

De l’èxit creatiu a l’èxit social. Les activitats

En primer lloc, accions i projectes dirigits, des de l’atenció a la discapacitat, a fomentar la integració social, cultural i l’efectiva igualtat d’oportunitats per aconseguir una societat més justa i equilibrada, i que millorin la qualitat de vida de les persones en risc d’exclusió social. El component social i artístic han de ser els motors que promoguin totes les nostres activitats.

 

En segon lloc, realització de projectes culturals, socials i artístics aplicats, preferentment, en l’àrea de la psiquiatria de la Infància, l’Adolescència i la Maduresa amb línies preferents a l’autisme, esquizofrènia, depressió, trastorns d’atenció i hiperactivitat, trastorns de l’alimentació i neurofarmacologia en infància i adolescència, síndrome de down, etc.

 

En tercer lloc, elaboració de tallers didàctics i artístics per tal de proporcionar les eines tècniques i cognitives per a desenvolupar les capacitats i potencialitats de persones amb discapacitat, fent fruir la seva expressivitat.

 

Finalment, en quart lloc, l’organització d’exposicions, actes culturals, congressos, jornades, classes magistrals, recursos pedagògics, audiovisuals, plataformes web, investigació, subhastes benèfiques, actes solidaris, etc. per al benefici social de persones amb discapacitat sempre en l’àmbit de la creació artística.