Toogle Menu

Qui som

Patronat

Patronat

Transparència

La web de La FNTP serà el portal de la nostra transparència en la feina i la tasca anual que realitzem. A través d’aquesta finestra virtual, anirem penjant les memòries anuals amb l’objectiu de ser transparents, honests i amb un codi de conducte i bones pràctiques al servei d’una Fundació sense ànim de lucre. Els membres del patronat de la FNTP actuaran amb exemplaritat, eficàcia, eficiència i austeritat

Josep Maria Alaminos Garcia

 • Confecció dels tallers artístics als centres d’educació especial.
 • Sessions formatives i informatives al personal del centre.
 • Elaboració de les fitxes dels alumnes. Investigació de la tipologia de l’alumnat que participarà del projecte.
 • Inventari i catalogació de l’obra produïda.
 • Documentació gràfica i visual de totes les sessions dels tallers.
 • Comissariat de l’exposició anual de dia 3 de desembre (Dia Internacional de les Persones en Discapacitat).
 • Producció i muntatge de l’exposició.
 • Direcció artística de la “Màster Class” de Miquel Barceló Artigues.
 • Conservació de les obres artístiques fruit dels tallers, sessions i màster class.

Maria Magdalena Mesquida Nadal

 • Coordinació de l’administració, gestió, comptabilitat i control pressupostari de la fundació.
 • Planificació anual i avaluació dels processos de treball.
 • Redacció de la memòria anual de la fundació.
 • Secretaria de la Fundació i coordinació de les reunions del patronat, convocatòries, redacció d’actes, seguiment dels acords, etc.
 • Expedir certificacions amb el vistiplau del president, respecte dels acords adoptats pel Patronat.
 • Gestió del patrimoni artístic fruit de les sessions de taller.
 • Taxació i peritatge d’obres d’art.
 • Assessorament i informes relatius a l’activitat general de la fundació.
 • Assumir la responsabilitat de la gestió tècnica dels recursos humans de la fundació.
 • Exercir, en general, totes les funcions de disposició, administració, conservació, custòdia i defensa dels béns de la Fundació, judicial o extrajudicialment.
 • Conformar i validar els documents que afectin la gestió econòmica de la Fundació.

Bartomeu Martínez Oliver

 • Dirigir, coordinar i supervisar tota l’activitat de la fundació.
 • Coordinació general de la fundació.
 • Relacions institucionals de la fundació.
 • Elaboració i redacció del pla anual executiu per dur a terme els tallers, exposicions, màster class, etc.Així com el desenvolupament i seguiment de les activitats.
 • Coordinació i supervisió de la memòria anual.
 • Captació de recursos socials i creació de l’emblema “apadrina la creativitat”.
 • Preparació de tallers amb els equips directius dels centres. Presentacions i informació a patronats, famílies, etc.
 • Relacions de comunicació i màrqueting amb la premsa i mitjans de comunicació.
 • Disseny i confecció de la “Màster Class” amb Miquel Barceló Artigues i el seu equip.
 • Gestió d’espais per a les exposicions i coordinació de les mostres.